Juridische informatie

Afdruk

SpieleCheck
Thomas Dittrich
c/o Blokdiensten
Stuttgarter Str. 106
70736 Fellbach
Duitsland

Telefoon: +49 171 / 2 88 98 09
e-mail: look@spielecheck.gg

Verantwoordelijk volgens §18 Abs. 2 MStV: Thomas Dittrich

Platform van de EU-Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten. 

Globale aanduiding van beeldbronnen: https://spielecheck.gg/bildquellen/

Intrekken van gegevens

volgt.
Vertegenwoordigd door IT-advocatenkantoor

Privacybeleid

1) Introductie en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is Thomas Dittrich, 247kreativ, c/o Block Services, Stuttgarter Str. 106, 70736 Fellbach, Deutschland, Tel.: +49 171 / 2 88 98 09, E-Mail: info@247kreativ.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website

2.1 Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar de server van de site verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing vanwaar je de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om achteraf de logbestanden van de server te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd nadat u uw browser afsluit (zogenaamde "sessiecookies"), terwijl andere langer op uw apparaat blijven en het mogelijk maken om pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het cookie-instellingenoverzicht van uw webbrowser.

Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of dat u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact maken

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld wanneer een contactformulier wordt gebruikt, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel beweert.

5) Online marketing

5.1 Google Advertentie

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website kan worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google AdSense wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie wordt eventueel doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het eindapparaat via cookies en/of web beacons, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Zonder deze toestemming wordt Google AdSense niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door deze service te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/beleid/privacy/

5.2 Amazon

Wij nemen deel aan het affiliateprogramma van de volgende aanbieder: Amazon EU S.a.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

In deze context hebben we links op onze website geplaatst die leiden naar aanbiedingen op websites van de aanbieder of derden ("partnersites").

Voor het meten van het succes van een affiliate-link, de evaluatie van bestellingen die via een dergelijke link worden gegenereerd en de overeenkomstige afrekening van provisiebetalingen, gebruikt de aanbieder cookies en/of vergelijkbare technologieën, die over het algemeen op de partnerpagina's worden ingesteld en waarvoor wij volgens de wet op de gegevensbescherming in dit opzicht niet verantwoordelijk zijn. De aanbieder verwerkt ook regelmatig het IP-adres en, indien van toepassing, andere eindapparaatinformatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het lezen of opslaan van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt, vinden alleen plaats als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door gebruik te maken van de opties voor het beheer van de toestemming voor cookies op de partnersites.

5.3 Twitch partner- en partnerprogramma
Wij nemen deel aan het affiliate- en partnerprogramma van Twitch Interactive, Inc. 350 Bush Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94104, VS, ("Twitch"). Als onderdeel van zijn diensten gebruikt Twitch zogenaamde trackingpixels als éénpixel beeldbestanden op eindapparaten van gebruikers om transacties te documenteren (bijv. "verkoopleads") wanneer een bezoeker van Twitch een betaald kanaalabonnement neemt en/of het virtuele Twitch-tegoed "Bits" gebruikt voor interacties in het Twitch-kanaal. Hierdoor kan informatie zoals bezoekersverkeer op Twitch-pagina's worden geanalyseerd.
De door de trackingpixels gegenereerde informatie over geldelijk relevante gebruikersacties op het respectieve Twitch-kanaal wordt doorgestuurd naar een Twitch-server in de VS en daar opgeslagen.
Als de informatie ook persoonlijke gegevens bevat, is de beschreven verwerking gebaseerd op ons legitieme financiële belang in de verwerking van commissiebetalingen met Twitch in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Twitch als onderdeel van het affiliate- en partnerprogramma is te vinden op https://www.twitch.tv/p/en-en/wettelijk/partnerovereenkomst/

6) Pagina functionaliteiten

6.1 Youtube

Deze website maakt gebruik van plugins om video's van de volgende aanbieder weer te geven en af te spelen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS

Wanneer je een pagina op onze website opent die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Tijdens dit proces wordt bepaalde informatie, waaronder je IP-adres, doorgestuurd naar de provider.

Als het afspelen van ingesloten video's wordt gestart via de plugin, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken samen te stellen en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw account worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

6.2 Google-lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van de volgende aanbieder voor de gestandaardiseerde weergave van fonts: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven en maakt een directe verbinding met de servers van de provider. Tijdens dit proces wordt bepaalde browserinformatie, waaronder je IP-adres, doorgegeven aan de provider.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS

De verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de lettertypenleverancier wordt alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

7) Gereedschap en diversen

Hulpmiddel voor cookietoestemming

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookietoestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De "cookie-toestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond wanneer zij de website bezoeken in de vorm van een interactieve gebruikersinterface waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door een vakje aan te vinken. Door de tool te gebruiken, worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daar toestemming voor is gegeven.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden hierbij niet verwerkt.

Als in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus in een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Een andere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c GDPR. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de respectieve toestemming van de gebruiker.

Waar nodig hebben we een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookietoestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

8) Rechten van de betrokkene

8.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (rechten op toegang en interventie) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvereisten:

 • Recht op informatie conform art. 15 GDPR;
 • Recht op rectificatie volgens art. 16 GDPR;
 • Recht op verwijdering van gegevens conform art. 17 GDPR;
 • Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie in overeenstemming met art. 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform Art. 20 GDPR;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken conform Art. 7 (3) GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen conform Art. 77 GDPR.

8.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR AAN TE TEKENEN, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.

9) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens wordt bepaald door de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - daarnaast door de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van een contract of het initiëren van een contract en/of we niet langer een legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig Art. 21 para. 1 GDPR uitoefent, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 2 GDPR.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Addendum - Registratie door VG WORT

Cookies en rapporten over toegangscijfers

Wij gebruiken "sessiecookies" van VG Wort, München, om de toegang tot teksten te meten en zo de waarschijnlijkheid van kopiëren vast te leggen. Sessiecookies zijn kleine informatie-eenheden die een provider opslaat in het werkgeheugen van de computer van de bezoeker. Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Een cookie bevat ook informatie over de herkomst en de opslagperiode. Sessiecookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Deze metingen worden uitgevoerd door Kantar Germany GmbH met behulp van de Scalable Central Measurement Method (SZM). Ze helpen bij het bepalen van de waarschijnlijkheid dat individuele teksten worden gekopieerd om auteurs en uitgevers te compenseren voor hun juridische claims. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via cookies.

Veel van onze pagina's zijn uitgerust met JavaScript-oproepen, die we gebruiken om toegang te melden tot de auteursrechtenorganisatie VG Wort. Hierdoor kunnen onze auteurs deelnemen aan de verdelingen van VG Wort, die de wettelijke vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken garanderen in overeenstemming met artikel 53 UrhG.

Het is ook mogelijk om onze website zonder cookies te gebruiken. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra er cookies worden verzonden.

Privacybeleid voor het gebruik van het Schaalbaar Gecentraliseerd Meetsysteem

Onze website en onze mobiele website gebruiken de "Scalable Central Measurement Method" (SZM) van Kantar Germany GmbH om statistische parameters vast te stellen voor het bepalen van de kopieerwaarschijnlijkheid van teksten.

Er worden anonieme meetwaarden verzameld. Om computersystemen te herkennen, gebruikt de meting van het toegangsnummer als alternatief een sessiecookie of een handtekening die wordt aangemaakt uit verschillende automatisch verzonden gegevens van uw browser. IP-adressen worden alleen in geanonimiseerde vorm verwerkt.

De procedure is ontwikkeld met het oog op gegevensbescherming. Het enige doel van de procedure is het bepalen van de kopieerwaarschijnlijkheid van individuele teksten.

Op geen enkel moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd. Uw identiteit is altijd beschermd. Je ontvangt geen reclame via het systeem.