Gelijke rechten voor mannelijke en vrouwelijke gamers Onzekerheden in de gamewereld
#Ekwaliteit #Gaming #GamingScene #Sstudie #Mobbing #Videospellen

Gelijke rechten voor mannelijke en vrouwelijke gamers? Onzekerheden in de gamewereld

Het bleek dat videospellen op elke leeftijd worden gespeeld. Bovendien gaf geen van de deelnemers aan het onderzoek aan nooit of minder dan één keer per week te spelen. Vooral de groep 16- tot 17-jarigen speelt bijna elke dag (57 procent), terwijl dit percentage bij de oudste deelnemers tussen 45 en 55 jaar met 29,9 procent beduidend lager ligt.

De game-industrie heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt en trekt mensen van alle leeftijden en geslachten aan. Ondanks deze diversiteit zijn er echter nog steeds uitdagingen en onzekerheden, vooral als het gaat om gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de gamescene. Een onderzoek getiteld On the same level? A Studie over gelijke rechten voor mannelijke en vrouwelijke gamers werpt meer licht op dit onderwerp.

Feiten en cijfers: 1.000 deelnemers, 22 vragen en de gamewereld

De uitgebreid onderzoek met 1.000 deelnemers leverde interessante inzichten op in de wereld van gamers. De kwantitatieve enquête bestond in totaal uit 22 vragen over een breed scala aan onderwerpen. Naast gewoonten op het gebied van gamen Meningen en percepties van de deelnemers over verschillende aspecten van de professionele gamingwereld.

Gelijke rechten voor mannelijke en vrouwelijke gamers Onzekerheden in de gamewereld

De leeftijdsgroepen van de deelnemers werden zorgvuldig verdeeld om een representatieve steekproef te garanderen. Ze varieerden van 16 tot 55 jaar oud, wat het mogelijk maakte om de verschillen en overeenkomsten in houding en gedrag van de verschillende leeftijdsgroepen te onderzoeken. De gemiddelde leeftijd van 33,8 jaar laat zien dat zowel jonge als ervaren gamers vertegenwoordigd waren in het onderzoek.

De geslachtsverdeling van de deelnemers is ook interessant. Met een aandeel van 63,1 procent waren er meer mannen in het onderzoek vertegenwoordigd dan vrouwen, die 36,5 procent voor hun rekening namen. Daarnaast werd 0,4 procent van de deelnemers als divers geclassificeerd. Deze verdeling weerspiegelt deels het beeld van de gamescene, waarin traditioneel meer mannen dan vrouwen actief zijn. De bevindingen van het onderzoek kunnen daarom licht werpen op hoe deze ongelijkheid de perceptie en het gedrag van gamers beïnvloedt.

Videospellen op elke leeftijd: resultaten van het onderzoek naar gelijkheid

Het bleek dat videospellen op elke leeftijd worden gespeeld. Bovendien gaf geen van de deelnemers aan het onderzoek aan nooit of minder dan één keer per week te spelen. Vooral de groep van 16- tot 17-jarigen speelt bijna elke dag videospellen (57 procent), terwijl dit percentage met 29,9 procent beduidend lager ligt bij de oudste deelnemers tussen 45 en 55 jaar. Toch spelen zij ook regelmatig videospellen, waarbij 57 procent het grootste deel uitmaakt van degenen die videospellen spelen. meerdere keren per week.

Gelijke rechten voor mannelijke en vrouwelijke gamers Onzekerheden in de gamewereld

Tevredenheid met spelapparatuur: de voorkeuren van verschillende leeftijdsgroepen

Als het gaat om game-gadgets, hebben alle gamers vergelijkbare voorkeuren, zoals een goede grafische kaart, een krachtige processor, een monitor met hoge resolutie en een ergonomische gamestoel. De 44- tot 55-jarigen zijn het meest tevreden met hun huidige setup (13 procent), terwijl de 18- tot 24-jarigen meer tevreden zijn met hun huidige setup (13 procent). Behoefte aan verbetering zien. Een comfortabele gamestoel is bijzonder belangrijk voor hen, aangezien 46 procent van hen ontevreden is over hun huidige stoel.

Daarentegen zien ze minder mogelijkheden voor verbetering op het gebied van technische apparatuur. In de leeftijdsvergelijking zeiden ze het minst vaak dat ze nieuwe monitoren en grafische kaarten zouden willen. De groep 16- tot 17-jarigen is het meest tevreden met hun processor. Slechts 16 procent van hen zou bereid zijn om hun huidige processor te vervangen, wat ver achterblijft bij andere leeftijdsgroepen. Gemiddeld zegt bijna 32 procent een krachtigere processor te willen.

Gelijke rechten voor mannelijke en vrouwelijke gamers Onzekerheden in de gamewereld

Beloning in de gamescene: percepties van gelijkheid en onzekerheid

Een ander interessant aspect is de beloning van mannen en vrouwen in de professionele gamewereld. Slechts een paar deelnemers geloven dat mannen minder betaald krijgen dan vrouwen (12 procent), waarbij de groep 18- tot 24-jarigen het hier het meest mee eens is. De oudste Leeftijdsgroep (44- tot 55-jarigen) vindt dat vrouwen minder betaald krijgen, slechts twee procent.

Veel respondenten, vooral de jongste, zijn echter niet zeker over dit onderwerp (45 procent), terwijl de oudste respondenten met 46 procent nog onzekerder zijn. Dit onderzoek laat zien dat er nog steeds onzekerheden en uitdagingen zijn met betrekking tot gelijke rechten voor mannelijke en vrouwelijke gamers. Het biedt waardevolle Inzichten Het programma richt zich ook op de perceptie van de deelnemers en biedt benaderingen om dit probleem op te lossen.

Klik hier voor het onderzoek: Op hetzelfde niveau? Een onderzoek naar gelijke rechten voor mannelijke en vrouwelijke gamers

EinfachTommy

EinfachTommy

Hoi, ik ben Tommy! Ik stream games op Twitch, publiceer video's op YouTube en schrijf artikelen - voor geweldige mensen op het internet. Mijn doel is om meer te halen uit mijn hobby en mijn passie voor games.

Het verspreiden van het woord en het delen van onze berichten brengt +2 op goede karma! We waarderen jullie steun!

Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit
OK
VK
Tumblr
Telegram
WhatsApp
e-mail
LinkedIn
XING
Zak
Digg

Overigens: gastauteurs en gastbijdragen welkom! - Voor een gezamenlijke verovering van de gamenieuwswereld. Hier voor meer informatie over hoe je auteur kunt worden bij SpieleCheck.